hall_of_names

Hall of Names w Yad Vashem, fot. ze strony http://www.yadvashem.org/.

Dodaj komentarz