kwestionariusz: adam kruk

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Przede wszystkim, recenzja jest tekstem o utworze, nie autorze, więc ego autora nie powinno jej zdominować. Recenzja ma przede wszystkim zainteresować czytelnika: filmem, jego tematem, światem, do którego ten odnosi, albo który tworzy. Osiąga się to poprzez zainteresowanie samym tekstem, dlatego…

 

kwestionariusz: krzysztof kwiatkowski

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? 2. Jakie kryteria stosujesz przy ocenie recenzowanego dzieła? Chciałbym, aby moje recenzje były interesujące dla czytelnika, a jednocześnie uczciwe wobec filmu. Pisząc do mainstreamowej prasy unikam długich streszczeń, a „profesjonalne” oceny rzemiosła staram się formułować w sposób jasny, zrozumiały dla osoby zainteresowanej…

 

kwestionariusz: joanna ostrowska

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja jako gatunek ewoluuje ale nie tylko w wyniku „upływu czasu”. Coraz częściej recenzenci/krytycy starają się odejść od sztywnych zasad pisania na linii: ja-dzieło. Coraz więcej tekstów krytycznych „serwowanych” także szerokiemu odbiorcy jest wzbogacana o konteksty, odwołania spoza świata filmu. Celem prymarnym…

 

kwestionariusz: katarzyna bojarska

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja to dla mnie przede wszystkim umieszczenie danego tekstu kultury w szerszym kontekście, omówienie i ocena, ale zawsze w odniesieniu do tego, co dzieje się w danym polu, innych, szczególnie ważne jest dla mnie wprowadzanie kontekstów teoretycznych. 2. Jakie kryteria stosujesz…

 

kwestionariusz: błażej hrapkowicz

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Wolę myśleć o recenzji jako tekście, w którym krytyk wyraża opinię, nie zaś sąd lub ocenę – te ostatnie określenia kojarzą mi się z uproszczonymi opozycjami dobre/złe, artystyczne/komercyjne etc. Przy pisaniu staram się trzymać kryteriów eseistycznych – w miarę możliwości jak najwięcej…

 

kwestionariusz: michał oleszczyk

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja jest dla mnie ustosunkowaniem się autora do estetycznej i moralnej wartości danego dzieła. Moim głównym celem jest jak najdokładniejsze odczytanie filmu i wpisanie go w kontekst współczesnej mu kultury. 2. Jakie kryteria stosujesz przy ocenie recenzowanego dzieła? Estetyczna spójność jest…

 

łukasz z. & magda: intro – krzyż

15 kwietnia 2010 roku przedstawiciele harcerskiego ruchu „Inicjatywa Polsce i bliźnim” ustawili przed Pałacem Prezydenckim drewniany krzyż. 16 września o 8 rano krzyż został przeniesiony do kaplicy prezydenckiej. W ciągu ponad pięciu miesięcy publiczna przestrzeń Krakowskiego Przedmieścia, w której centrum znalazł się krzyż (najpierw jeden, później kolejne) stała się przestrzenią rozmaitych konfliktów społecznych, religijnych, światopoglądowych,…

 

paweł: krzyż jako znak totalny

Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. To sformułowanie przypisywane jest przez pewien typ dyskursu politycznego Adamowi Mickiewiczowi – choć zawsze bez podania przypisu do źródłowego tekstu. Ta mityczna fraza powracała w polskiej rzeczywistości społecznej kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat, obficie czerpiąc z tradycji opozycji antykomunistycznej oraz z…

 

piotr: to justify the end

The 2010 spring and summer were a hot time in Poland. The April, 10th crash of the governmental airplane, with a death toll of 96, including the President Lech Kaczyński, triggered off not only a political turmoil but also significant social disturbance and various debates. During the days following the disaster, Krakowskie Przedmieście Avenue in…

 

dorota: lęk przed krzyżem, lęk przed krzyżówką

Kiedy w 2009 roku Joanna Rajkowska wystąpiła z pomysłem przekształcenia komina dawnej papierni poznańskiej w minaret, wybuchł prawdziwy skandal. Jedna z wielu w ostatnich latach afer o symbole. Albo raczej: aferek, bo nie chodzi tu przecież o poważną polemikę z artystyczną propozycją, intensywne intelektualnie starcie, co raczej o lawinę inwektyw, ciąg nieporozumień, niezrozumień a wreszcie…