redakcja

Redakcja:

marcin gołąb – doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą dzieciom i dzieciństwu w Polsce bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Interesują go studia miejskie oraz recepcja i wykorzystanie współczesnych technologii użytkowych.

aleksander kmak

alicja kosterska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się politycznością literatury i kultury wizualnej, a także przemianami tożsamości górnośląskiej.

Kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Wydawca:

Stowarzyszenie Katedra Kulturywww.katedrakultury.pl

Insytut Kultury Polskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa