redakcja

Redakcja:

jan borowicz – doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się psychoanalizą, studiami nad Zagładą i związkami ciała i obrazu.

monika borys – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się teorią postkolonialną, filozofią feministyczną i kulturą wizualną. Przygotowuje rozprawę doktorską o (nie)widzialności wsi w polskiej kulturze wizualnej po 1989 roku. Publikowała m.in. w „Praktyce Teoretycznej” i „Ha!art”.

marcin gołąb – doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą dzieciom i dzieciństwu w Polsce bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Interesują go studia miejskie oraz recepcja i wykorzystanie współczesnych technologii użytkowych.

aleksander kmak

alicja kosterska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się politycznością literatury i kultury wizualnej, a także przemianami tożsamości górnośląskiej.

kornelia sobczak

agata zborowska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, współtwórczyni Zespołu Badań Mody i Dizajnu. Absolwentka IKP, studiowała również na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się kulturą materialną, teorią rzeczy, antropologią kultury wizualnej, historią kultury polskiej XX wieku. Realizuje grant Preludium Narodowego Centrum Nauki „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1956). Praktyki i wyobrażenia”.

Kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Wydawca:

Stowarzyszenie Katedra Kulturywww.katedrakultury.pl

Insytut Kultury Polskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa