Tag: wieś

rozmowa: bez tytułu o wsi. teorie działań artystycznych

Zapis rozmowy Agnieszki Daukszy, Tomasza Rakowskiego, Daniela Rycharskiego i Szymona Maliborskiego przeprowadzonej podczas spotkania zorganizowanego w ramach konferencji naukowej „Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść. Spojrzenia transdyscyplinarne”, 9 maja 2015 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ. Rozmowę spisał Paweł Łyżwiński.     AGNIESZKA DAUKSZA:…

 

weronika parfianowicz-vertun: intro

Debata nad chłopskimi korzeniami kultury polskiej zatacza w ostatnich latach coraz szersze kręgi i skutkuje coraz bardziej różnorodnymi przedsięwzięciami naukowymi, artystycznymi i publicystycznymi, adresowanymi do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń. Proponując wieś jako temat najnowszej odsłony „małej kultury współczesnej” chcemy zabrać głos w tej dyskusji. Zależy nam jednak nie tyle na podsumowaniu jej najważniejszych tez,…

 

marcin gołąb: plac zabaw w każdej wsi, trampolina przy każdym domu. przyczynek do badań nad miejscem dziecka na współczesnej polskiej prowincji

Na południowym skraju Borów Tucholskich, gdzie latem świeże powietrze i lasy pachnące igliwiem przyciągają grzybiarzy, a rzeka Brda amatorów sportów wodnych, leży Bielsko. Jest to niewielka wieś w gminie Koczała, w powiecie człuchowskim – liczba jej mieszkańców nie przekracza pół tysiąca. Z rolnictwa żyje tutaj zaledwie kilka rodzin, wiele osób pracuje w znajdującym się we…

 

anna jurkiewicz: dar smutny

Gdy ktoś z mieszkańców wsi zjawia się z wieścią o śmierci członka swojej rodziny, domownicy zaczynają szykować się do odwiedzin u rodziny zmarłego. Szukają starych zeszytów z pieśniami i przypominają sobie melodie. Tego dnia starają się szybko skończyć prace gospodarskie, by po zapadnięciu zmroku zebrać się w domu zmarłego. W pokoju, w którym leży ciało,…

 

maja dobiasz: „społeczność defaworyzowana” i „strażnicy folkloru”? antropologia współczesności w działaniu w załawie i cukrówce. raport z badań

Od 10 lat etnografki i kulturoznawcy badają wsie Broniów i Ostałówek w okolicach Szydłowca na Południowym Mazowszu. Są to miejscowości w regionie mocno doświadczonym przez przemiany gospodarcze ostatnich 25 lat, upadek przemysłu ciężkiego i problemy, z jakimi boryka się drobne rolnictwo. Zespół badawczy prowadzony przez Tomasza Rakowskiego, etnografa, autora książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia…

 

joanna kocemba: spektakl polskiej wsi

W wyobrażeniach społecznych na temat polskiej wsi wizerunek „wsi spokojnej, wsi wesołej” zdaje się przeważać nad innym, dość silnie ustereotypizowanym obrazem tej przestrzenni jako miejsca rozlicznych problemów społecznych. Według raportu CBOS opublikowanego w 2014 roku, ponad połowa Polaków marzy o życiu na wsi, a przeprowadzka w tereny pozamiejskie kojarzy się z awansem społecznym [Hipsz, 2014]….

 

monika borys: powrót jagny. o profanacjach w sztuce michała łagowskiego

Szereg popkulturowych obrazów wsi i „wiejskości” pojawiających się ostatnio w przestrzeni publicznej układa się w konserwatywny (pod względem estetycznym i epistemologicznym) cykl. Rok temu rekordy popularności wśród polskiej i zagranicznej publiczności biła piosenka My Słowianie, która wskrzesiła ideologię ludowości z jej wizją wsi jako rezerwuaru tradycji i „autentyczności” oraz figurą „kobiety z ludu” – synonimu…

 

cfp: wieś

Dokumentalny film Piotra Brożka Niepamięć, którego premiera odbyła się na początku tego roku, stał się kolejnym – obok książek Jana Sowy i Andrzeja Ledera, płyty Gore – pieśni buntu i niewoli… kolektywu R.U.T.A czy spektaklu W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego – katalizatorem dyskusji nad chłopskimi korzeniami i tradycjami kultury polskiej oraz…