agnieszka pajączkowska

doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, absolwentka specjalizacji Animacja Kultury. Interesuje się przede wszystkim fotografią oraz Zagładą. W pracy magisterskiej połączyła te tematy, pisząc o zdjęciach identyfikacyjnych i portretowych. W pracy doktorskiej zamierza kontynuować badania wokół nieoczywistych praktyk i obrazów fotograficznych. Jako animatorka kultury stale współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Jest członkinią Stowarzyszenia Katedra Kultury oraz Grupy Okołofotograficznej.