Autorzy

cerelia athanassiou – doktorantka w School of Sociology, Politics and International Studies (SPAIS), University of Bristol. przygotowuje rozprawę doktorską na temat zmian zachodzących w amerykańskiej polityce przeciwdziałania terroryzmowi za kadencji Baracka Obamy. współzałożycielka Critical Security Studies Reading Group (University of Bristol) i członiki Discourse Analysis Reading Group. interesuję się pojęciem bezpieczeństwa, filozofią, sztuką współczesną i polityką.

marcin bogucki – absolwent kulturoznawstwa i historii sztuki, doktorant w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akad. 2007/2008. jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z operą (praca magisterska Mit ładu postkolonialnego, równości rasowej i płciowej w inscenizacjach operowych Petera Sellarsa napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza), kinem europejskim („Polityka historyczna” filmów Wojciecha Jerzego Hasa napisana pod kierunkiem prof. Wiesława Juszczaka), teatrem współczesnym i muzyką popularną. w Instytucie Muzykologii UW przygotowuje pracę licencjacką na temat użycia klawesynu w muzyce popularnej.

katarzyna bojarska – asystent(ka) w Instytucie Badań Literackich PAN, autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy.

paweł dobrosielski – absolwent Kolegium MISH UW, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej UW, tłumacz. W pracy naukowej zajmuje się Holocaustem i wpływem doświadczenia Zagłady na kulturę współczesną, a także filozofią hermeneutyczna jako filozofią kultury oraz praktykami pamięci. publikował, między innymi, w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Zagładzie Żydów. Studia i materiały” oraz pracach zbiorowych wydawanych w IKP UW. w roku akademickim 2010/2011 stypendysta programu Erasmus na Universiteit van Amsterdam. przygotowuje rozprawę doktorską o regułach dyskursu holocaustowego.

joanna erbel – doktorantka Instytutu Socjologii UW, pisze doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przestrzeni miejskiej, członkini zespołu Krytyki Politycznej, całoroczna rowerzystka.

olga kaczmarek – absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa na UW oraz slawistyki na Uniwersytecie Sorbonne-Paris IV, doktorantka w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW; tłumaczka. zajmuje się antropologią słowa, koncepcjami sprawczości językowej, specyfiką mediów słowa. publikowała m.in. w „Kontekstach” i w „Almanachu Antropologicznym Communicare”.

lidia klein – historyczka sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UW, gdzie przygotowuje pracę poświęconą metaforom biologicznym we współczesnej architekturze. Stypendystka Fundacji Fulbrighta (Junior Visiting Researcher na Duke University 2010/11).

ewa kociszewska – doktorantka Wydziału Historycznego UW. zajmuje się historią idei, kultury i literatury Francji XVI wieku. Stypendystka między innymi Warburg Institute w Londynie, Rządu Francji, Fundancji na Rzecz Nauki Polskiej.

piotr kubkowski – doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. Interesuje się wczesną historią sportu i czasu wolnego (obecnie pracuje nad monografią ideologicznego przekazu tygodnika „Cyklista”), antropologią miasta oraz historią męskości nowoczesnej. Warszawiak, aktywny rowerzysta i bierny piłkarz.

godfre leung –  Assistant Professor of modern and contemporary Art History, Theory, and Criticism at Western Michigan University. He is a recent graduate of the Program in Visual and Cultural Studies at the University of Rochester.  His doctoral dissertation was entitled The White Wall in Postwar Art: The Aesthetics of the Exhibition Space. 

marcin napiórkowski – Pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, semiotyk kultury. Zajmuje się współczesnymi praktykami pamięci oraz estetyką.

agnieszka pajączkowska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, absolwentka specjalizacji Animacja Kultury. Interesuje się przede wszystkim fotografią oraz Zagładą. W pracy magisterskiej połączyła te tematy, pisząc o zdjęciach identyfikacyjnych i portretowych. W pracy doktorskiej zamierza kontynuować badania wokół nieoczywistych praktyk i obrazów fotograficznych. Jako animatorka kultury stale współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Jest członkinią Stowarzyszenia Katedra Kultury oraz Grupy Okołofotograficznej.

igor piotrowski – pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, kulturoznawca, teolog, ulubione zajęcia: studiowanie historii Warszawy i jazda na rowerze.

dorota ogrodzka – doktorantka w Zakłądzie Teatru i Widowisk IKP UW, zajmuje się współczesnym teatrem, widowiskami, miejskością, przestrzenią publiczną – w teorii i w praktyce. animatorka kultury, zaangażowana w tworzenie projektów artystyczno-społecznych. współpracuje z teatrem dramatycznym, teatrem studio, instytutem teatralnym, towarzystwem inicjatyw twórczych ę, jest członkinią stowarzyszenia katedra kultury.

agata sierbińska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, absolwentka  UW, Université Paris Sorbonne i  SGH. Pracuje w Teatrze Narodowym. Publikowała w „Kontekstach” i „Teatrze”.

łukasz smolarow – absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW, gdzie obronił pracę magisterską p.t. Paryż, Warszawa, Sarajewo – miasto zasloniete, miasto odsloniete. Proba interpretacji miejskiego „punktu widokowego”, pod kierunkiem dr Iwony Kurz. podróżnik, regularnie publikuje teksty w magazynach podróżniczych. trener piłkarski.

agnieszka sosnowska – doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka kulturoznawstwa oraz filozofii. Zajmuje się relacjami między sztukami performatywnymi a wizualnymi oraz estetyką nowych mediów.  Kuratorka w A-I-R Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

karolina sulej – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, dziennikarka i stylistka freelancerka związana z m.in Wysokimi Obcasami. pracę magisterską pisała o funkcjach mody w warszawskim getcie – została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę o tematyce gender (2010), organizowanym przez IBL PAN. doktorat planuje poświęcić poszukiwaniu mody w kolejnych nieoczywistych miejscach.

piotr stankiewicz – absolwent fizyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Filozofii UW. interesuje się filozofią wartości, filozofią Henryka Elzenberga i filozofią stoicką. tej ostatniej poświęcona jest przygotowywana przez niego praca doktorska. w wolnych chwilach tłumacz i aspirujący literat. publikował m.in. w: „Edukacji Filozoficznej”, „International Journal of Arts & Sciences”, „Studiach Antycznych i Mediewistycznych”, „Pressjach”, „Gazecie Kulturalnej”.

magda szcześniak – absolwentka Kolegium MISH UW, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. interesuje się teoriami feministycznymi i queer, studiami postkolonialnymi oraz kulturą wizualną. publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Krytyce Politycznej” i „Dialogu”. w roku akademickim 2010-2011 stypendystka Fundacji Fulbrighta, realizująca stypendium na University of Rochester w ramach Graduate Program in Visual and Cultural Studies. przygotowuje doktorat na temat wizualnych konstrukcji tożsamości i ich subwersywnych przekroczeń. redaktorka bloga mała kultura współczesna.

joanna tidy – doktorantka w School of Sociology, Politics and International Studies (SPAIS), University of Bristol. przygotowuje doktorat na temat reprezentacji zabijania w dyskursach militarnych USA [US Military Representations of Killing and the Politics of the Contemporary Anti-War Movement]. Interesuje się pamiecią kulturową, dyskursami militarnymi, metodologią discourse analysis i sztuką współczesną.

łukasz zaremba – doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW. tłumacz. interesuje się kulturą wizualną i antropologią obrazu. publikował m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”. przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kategorii krajobrazu.