magda szcześniak

absolwentka Kolegium MISH UW, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. interesuje się teoriami feministycznymi i queer, studiami postkolonialnymi oraz kulturą wizualną. publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Krytyce Politycznej” i „Dialogu”. razem z Łukaszem Zarembą pisze o serialach dla „dwutygodnik.com”. w roku akademickim 2010-2011 stypendystka Fundacji Fulbrighta, realizująca stypendium w University of Rochester w ramach Graduate Program in Visual and Cultural Studies. przygotowuje doktorat na temat wizualnego konstruowania tożsamości w kulturze polskiej po 1989 roku. redaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.