marcin bogucki

absolwent kulturoznawstwa i historii sztuki, doktorant w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akad. 2007/2008. jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z operą (praca magisterska Mit ładu postkolonialnego, równości rasowej i płciowej w inscenizacjach operowych Petera Sellarsa napisana pod kierunkiem prof. Leszka Kolankiewicza), kinem europejskim („Polityka historyczna” filmów Wojciecha Jerzego Hasa napisana pod kierunkiem prof. Wiesława Juszczaka), teatrem współczesnym i muzyką popularną. w Instytucie Muzykologii UW przygotowuje pracę licencjacką na temat użycia klawesynu w muzyce popularnej.