paweł dobrosielski

absolwent Kolegium MISH UW, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej UW, tłumacz. W pracy naukowej zajmuje się Holocaustem i wpływem doświadczenia Zagłady na kulturę współczesną, a także filozofią hermeneutyczna jako filozofią kultury oraz praktykami pamięci. publikował, między innymi, w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Zagładzie Żydów. Studia i materiały” oraz pracach zbiorowych wydawanych w IKP UW. w roku akademickim 2010/2011 stypendysta programu Erasmus na Universiteit van Amsterdam. przygotowuje rozprawę doktorską o regułach dyskursu holocaustowego.