Polskie szkoły 6/2019

intro: polskie szkoły

„mała kultura współczesna” powraca na niecałe trzy tygodnie przed wakacjami z odsłoną poświęconą POLSKIM SZKOŁOM. Koniec roku szkolnego 2018/2019 nastąpi wcześniej niż planowano, bowiem – niedługo po zawieszeniu budzącego wiele emocji strajku w oświacie – skrócono rok szkolny. Dzięki rozporządzeniu skracającemu rok szkolny zapowiedzianemu w toku kampanii wyborczej uczennice i uczniowie pójdą do szkoły ostatni …

Czytaj
Polskie szkoły 6/2019

justyna szklarczyk: „dwaj nasi najwięksi artyści: jan matejko i henryk sienkiewicz”. o szkole państwowej z dwudziestolecia międzywojennego

Zacznijmy od uroczystości szkolnych: W sobotę, dn. 24 kwietnia b.r. po solennem nabożeństwie młodzież urządziła w auli zakładu, pięknie przystrojonej w barwy papieskie, poranek wokalno-muzyczny z okazji pięćdziesięciolecia służby kapłańskiej Ojca Świętego Piusa XI. (…) Na czoło patrjotycznych uroczystości szkolnych wysunął się obchód dziesięciolecia niepodległości Ojczyzny, który przypadł na sobotę dnia 10 listopada (…). Silne …

Czytaj
Polskie szkoły 6/2019

małgorzata greszta: rynek, hierarchia, szkoła. jak franz maurer ratował andżelę przed rzeźnikiem w szelkach

Psy (reż. Władysław Pasikowski, 1992) stały się jednym z symboli polskiej przemiany ustrojowej. Zakodowana w nich analiza mentalności tamtego społeczeństwa i emocji związanych z przechodzeniem z jednej przestrzeni ideologicznej do drugiej jaskrawo obrazuje również, że szkolne, feudalne hierarchie są niezniszczalne. To pierwszypolskifilm sensacyjny po 1989 roku, pierwszy powiew Zachodu, z którym po ponad ćwierć wieku od premiery …

Czytaj
Polskie szkoły 6/2019

maja dobiasz-krysiak: czy wysłałabym dziecko do szkoły waldorfskiej?

         Jestem antropolożką kultury i od kilku lat prowadzę badania nad społecznym ruchem edukacyjnym w czasach przełomu demokratycznego w Polsce, koncentrując się na przykładzie alternatywy, jaką stanowi szkoła waldorfska. Za cezurę moich badań przyjmuję lata 1984-1999, czyli od końca stanu wojennego do pierwszej poprzełomowej reformy edukacji – powstania gimnazjów. Aby uchwycić specyfikę badanego ruchu, posługuję się metodami …

Czytaj