dorota ogrodzka

doktorantka w Zakłądzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW, zajmuje się współczesnym teatrem, widowiskami, miejskością, przestrzenią publiczną – w teorii i w praktyce. animatorka kultury, zaangażowana w tworzenie projektów artystyczno-społecznych. współpracuje z teatrem dramatycznym, teatrem studio, instytutem teatralnym, towarzystwem inicjatyw twórczych ę, jest członkinią stowarzyszenia katedra kultury.