joanna erbel

socjolożka, fotografka, doktorantka Instytutu Socjologii UW, pisze doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przestrzeni miejskiej, członkini zespołu Krytyki Politycznej, współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis.