joanna tidy

doktorantka w School of Sociology, Politics and International Studies (SPAIS), University of Bristol. przygotowuje doktorat na temat reprezentacji zabijania w dyskursach militarnych USA [US Military Representations of Killing and the Politics of the Contemporary Anti-War Movement]. interesuje się pamiecią kulturową, dyskursami militarnymi, metodologią discourse analysis i sztuką współczesną.