Zaciemnianie

alek tarkowski (rozmowa): fantazja była taka, że jak każdy dostanie głos, to każdy będzie upodmiotowiony

Marcin Gołąb: Chciałem zacząć naszą rozmowę od kwestii związanej bezpośrednio z tematem najnowszej odsłony „mkw”. Helen Nissenbaum i Finn Brunton w książce Obfuscation. A User’s Guide for Privacy and Protest [Brunton, Nissenbaum 2015] opisują taktykę zaciemniania, rozumianą jako dobrowolny proces falsyfikowania danych poprzez dostarczanie nieprawdziwych, mylących lub dwuznacznych informacji, np. przy pomocy wtyczki o nazwie …

Czytaj
Zaciemnianie

marcin stachowicz: widzialne vs. ukryte. google street view i przechwytywanie wizualności

Jak głosi obiegowa opinia, nadmierny kontakt z obrazami śmierci i cierpienia – reprodukowanymi za pośrednictwem mediów – zobojętnia na ludzką krzywdę. To współczesne opatrzenie, powiązane z utowarowieniem cierpiącego ciała w medialnym spektaklu powtórek i transmisji na żywo, ma rzekomo osłabiać naszą wrażliwość, wytwarzając nowoczesnego człowieka-maszynę – niezdolnego do elementarnych odruchów empatii. Jednak kiedy w ciągu …

Czytaj
Zaciemnianie

aleksander kmak: co widać, jeśli nie widać? słabe obrazy Philippe’a Grandrieux

Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych na ekrany francuskich kin weszły filmy na tyle odrębne na tle kina głównego nurtu, że dość szybko, jeszcze w pierwszej dekadzie wieku, potraktowane zostały jako efemeryczny, ale i wpływowy kierunek we francuskiej kinematografii. Grupa filmów, po raz pierwszy sproblematyzowana w eseju Jamesa Quandta pod wymownym tytułem Flesh & Blood: …

Czytaj
Zaciemnianie

anna tomczak: zaciemnianie jako strategia artystyczna

Big data to jedno z tych pojęć, bez których trudno scharakteryzować naszą współczesność. Termin ten odnosi się do baz danych, które charakteryzują się dynamicznymi zmianami zapisanych w nich informacji. Opracowanie big data wymaga skomplikowanych metod gromadzenia i ma na celu wyprodukowanie wiedzy na konkretny temat. Systematycznie zbierane dane mogą stworzyć obraz danej aktywności człowieka lub …

Czytaj
Zaciemnianie

karolina ćwiek-rogalska: kamuflaże gerty schnirch. czescy niemcy po roku 1945 (przypadek powieści „vyhnání gerty schnirch” kateřiny tučkovej)

Dwunastego maja 1945 roku z balkonu nowego ratusza w Brnie ówczesny prezydent Czechosłowacji, Edvard Beneš – który niedawno powrócił z Londynu, gdzie w trakcie wojny sprawował swoją funkcję – oświadczył, że problem niemiecki na ziemiach czeskich musi zostać zlikwidowany. Kateřina Tučková, czeska pisarka, w sześćdziesiąt trzy lata później pod ten sam balkon w tym samym …

Czytaj
Zaciemnianie

aleksandra wojtaszek: zaciemnione strefy niechcianej wolności – „planeta friedman” josipa mlakicia

W ostatnich kilku latach w Chorwacji zaobserwować można rozkwit literatury dystopijnej, która na tamtejszym gruncie posiada znikomą tradycję. Podobnie jak inne gatunki należące do literatury fantastycznej, dystopia jest praktycznie nieobecna w prozie powstającej w latach 90. i na samym początku XXI wieku, ze względu na ówczesną dominację na rynku wydawniczym prozy neorealistycznej oraz efektów modelu …

Czytaj
Zaciemnianie

cfp: zaciemnianie

  widzialność // prywatność // opór // kamuflaż // szum // tłum // dostęp // nadzór // algorytm   Hito Steyerl w swoim filmie How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational.MOV File (2013) proponuje pięć (nie zawsze) praktycznych lekcji jak nie zostać dostrzeżonym we współczesnym świecie. Ten instruktaż nawiązuje bezpośrednio do zrealizowanego kilkadziesiąt lat …

Czytaj
Bezdomność

monika borys: intro

Najnowsza odsłona „małej kultury współczesnej” poświęcona BEZDOMNOŚCI ukazuje się w czasie, kiedy masy uchodźców uciekających przed wojną i biedą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej szukają dla siebie nowych domów. Jednocześnie pod pozorem dbałości o bezpieczeństwo i dobrobyt, idea domu jako otwartego i bezpiecznego ulega degradacji. Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych aktach nienawiści …

Czytaj
Bezdomność

zofia jakubowicz-prokop: przeklęty uniwersalizm i nieskończona fikcja. o „sezonie migracji na północ” at-tajjiba saliha

Sezon migracji na Północ, krótka powieść sudańskiego pisarza At-Tajjiba Saliha, została wydana w 1966 roku w Bejrucie. Książka ukazała się w czasach niepokojących i radosnych jednocześnie – Sudan wyswobodził się właśnie spod wojskowego reżimu generała Ibrahima Abbouda, a nowym, wyzwolonym życiem politycznym zaczęły szybko rządzić dwa opozycyjne obozy – komunistyczny i islamistyczny. Oba ugrupowania nie były …

Czytaj
Bezdomność

joanna grzymała-moszczyńska: o bezdomności kulturowej

Bez względu na to, czy emigracja okazuje się sukcesem, czy też nie, wydaje się, że powrót do domu jest w podobny sposób wpisany w życie wszystkich migrantów. Z jednej strony dla części z nich stanowi on punkt docelowy, pragnienie, do którego spełnienia dążą przez długi czas, okres migracji traktując głównie jako tymczasową niewygodę służącą osiągnięciu …

Czytaj