piotr kubkowski

doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. Interesuje się wczesną historią sportu i czasu wolnego (obecnie pracuje nad monografią ideologicznego przekazu tygodnika „Cyklista”), antropologią miasta oraz historią męskości nowoczesnej. Warszawiak, aktywny rowerzysta i bierny piłkarz.