piotr stankiewicz

absolwent fizyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Filozofii. interesuje się filozofią wartości, filozofią Henryka Elzenberga i filozofią stoicką. tej ostatniej poświęcona jest przygotowywana przez niego praca doktorska. w wolnych chwilach tłumacz i aspirujący literat. publikował m.in. w: „Edukacji Filozoficznej”, „International Journal of Arts & Sciences”, „Studiach Antycznych i Mediewistycznych”, „Pressjach”, „Gazecie Kulturalnej”.