Superbohaterstwo 9/2012

agata sierbińska: wilq

Jeśli „suberbohater”,  to Wilq. O komiksowej serii Bartosza i Tomasza Minkiewiczów nie można w tym kontekście nie wspomnieć – nie tylko ze względu na sam wątek superbohaterski, ale przede wszystkim dlatego, że Wilq jest ważnym i zarazem nieco osobliwym zjawiskiem polskiej kultury, które nie doczekało się jak dotąd zbyt wielu analiz. Sądzę, że należy na …

Czytaj
Festiwale 10/2011

agata: warszawa w budowie – wszyscy wykluczeni

Festiwal stał się ostatnio nie tylko nową formą uczestnictwa w kulturze, ale także nową formą działalności instytucji kultury. Ten stan rzeczy nie służy, rzecz jasna, zaspokajaniu faktycznej potrzeby istnienia „wydarzeń”, czy kulturalnych „świąt”. Przeciwnie – został wymuszony przez dominującą od niedawna strategię finansowania kultury, w której instytucje kultury stają się instrumentem „promocji Polski na świecie”, …

Czytaj