Działanie 6/2014

joanna orlik (rozmowa): w poszukiwaniu „miejsc wspólnych” animacji kultury

  Weronika Parfianowicz-Vertun: Jak – i czy w ogóle – definiować animację kultury? Joanna Orlik: To bardzo trudne zagadnienie, ale stoję na określonym stanowisku. Wprawdzie po NieKongresie zaczęłam lepiej rozumieć przeciwny wobec mojego punkt widzenia, ale znalazłam też dodatkowe argumenty, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie da się uciec od definicji animacji. Jedną z …

Czytaj
Działanie 6/2014

aleksandra stańczuk-sosnowska, tomasz rakowski (rozmowa): animacja kultury jako usługa publiczna?

Weronika Parfianowicz-Vertun: Na początek chciałabym Was zapytać, czy Waszym zdaniem animacja kultury potrzebuje w tym momencie jakiejś definicji i co pod tym pojęciem rozumiecie?   Aleksandara Stańczuk-Sosnowska: Tak, bardzo potrzeba takiej definicji. Przy okazji NieKongresu Animatorów okazało się, że wciąż jej brakuje. Powinna się skupić na celach działania, ponieważ animacja kultury jest bardzo mocno związana …

Czytaj
Działanie 6/2014

anna bik: kultura gminna – z doświadczeń byłej pracowniczki lokalnego domu kultury

Historia osobista Jestem prezeską stowarzyszenia, redaguję cykliczny biuletyn edukacyjny, organizuję wydarzenia dla dzieci, szkolę – niestety najczęściej nie w swojej gminie. Tutaj pozostaję „człowiekiem opozycji” tylko dlatego, że pracę rozpoczęłam w czasie kadencji poprzedniego wójta. Obecny ma „swoich ludzi”. Jak sądzę, wcale niemało  podobnych przykładów znajdziemy w całej Polsce. Gmina jest podstawową jednostką samorządową, która …

Czytaj
Działanie 6/2014

magdalena czarnecka: zakłady Ursus – przestrzeń odzyskiwana

Przestrzeń, jako pojęcie w animacji kultury, wyznacza kontekst działań – z jednej strony stanowi inspirację do zmian, z drugiej nieustannie przypomina o historii miejsca, która pozwala się w nim zakorzenić. Jak twierdzi Tomasz Rakowski, animacja kultury stwarza warunki do odkrywania głęboko ukrytych działań twórczych i oddolnej samoorganizacji w konkretnej przestrzeni zarówno geograficznej, jak i społeczno-politycznej. …

Czytaj
Działanie 6/2014

agnieszka pajączkowska: intro

Julka pracuje z dziećmi na praskich ulicach. Agata współtworzy dział edukacyjny w muzeum narodowym. Sebastian prowadzi zajęcia teatralne w szkole średniej. Ania pracuje w dzielnicowym domu kultury. Paweł ma swoją firmę edukacyjno-fotograficzną. Alek jest menedżerem baru, w którym organizuje spotkania, warsztaty i debaty. Ola prowadzi portal dla animatorów kultury. Poza swoją stałą pracą, wszyscy dodatkowo …

Czytaj
CFP Działanie 6/2014

cfp: działanie

„Naszą domeną jest działanie. Jesteśmy w ciągłym ruchu, nastawieni na zmiany w otoczeniu, w którym pracujemy. Swoją aktywną postawą upowszechniamy wzór czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęcamy do naśladowania go. Pokazujemy, że tak też można” – pisze Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury. Wydarzenie, które odbyło się w marcu 2014 r., zostało zorganizowane przez Narodowe …

Czytaj