Mieszkanie 3/2014

monika rosińska: archeologia szwedzkiego komfortu: polityka, nauka, konsumpcja

Podczas gdy w Europie kontynentalnej Le Corbusier głosił awangardowe idee na temat nowoczesnych praktyk zamieszkiwania propagując nowy model ich realizowania poprzez unite d’habitation, w Skandynawii, a szczególnie w Szwecji, funkcjonalizm trafił na silną i ugruntowaną tożsamość narodową, która ukształtowała specyfikę i rozumienie skandynawskiego komfortu. Współcześnie skojarzenia z tym ostatnim, takie jak prostota, funkcjonalność, przytulność, ciepło …

Czytaj