Wieś 4/2015

weronika parfianowicz-vertun: intro

fot. Jerzy Parfianowicz

Debata nad chłopskimi korzeniami kultury polskiej zatacza w ostatnich latach coraz szersze kręgi i skutkuje coraz bardziej różnorodnymi przedsięwzięciami naukowymi, artystycznymi i publicystycznymi, adresowanymi do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń. Proponując wieś jako temat najnowszej odsłony „małej kultury współczesnej” chcemy zabrać głos w tej dyskusji. Zależy nam jednak nie tyle na podsumowaniu jej najważniejszych tez, …

Czytaj
Działanie 6/2014

joanna orlik (rozmowa): w poszukiwaniu „miejsc wspólnych” animacji kultury

  Weronika Parfianowicz-Vertun: Jak – i czy w ogóle – definiować animację kultury? Joanna Orlik: To bardzo trudne zagadnienie, ale stoję na określonym stanowisku. Wprawdzie po NieKongresie zaczęłam lepiej rozumieć przeciwny wobec mojego punkt widzenia, ale znalazłam też dodatkowe argumenty, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie da się uciec od definicji animacji. Jedną z …

Czytaj
Działanie 6/2014

aleksandra stańczuk-sosnowska, tomasz rakowski (rozmowa): animacja kultury jako usługa publiczna?

Weronika Parfianowicz-Vertun: Na początek chciałabym Was zapytać, czy Waszym zdaniem animacja kultury potrzebuje w tym momencie jakiejś definicji i co pod tym pojęciem rozumiecie?   Aleksandara Stańczuk-Sosnowska: Tak, bardzo potrzeba takiej definicji. Przy okazji NieKongresu Animatorów okazało się, że wciąż jej brakuje. Powinna się skupić na celach działania, ponieważ animacja kultury jest bardzo mocno związana …

Czytaj
Lata dziewięćdziesiąte / kultura nadmiaru w czasach niedomiaru 10/2013

weronika parfianowicz-vertun: intro wokół lat dziewięćdziesiątych

A potem stałem na ulicy, była wolność, było wpół do siódmej, pogoda – tak mniej więcej marzec. W górze były chmury, w dole asfalt, po ulicy chodzili ludzie z torbami, prowadzili swoje dzieci i psy, była wolność i czas, który wypadł z wiązadeł i szalał. (…) Ludzki czas przyśpieszył, byłem przebrany za młodego mężczyznę, z …

Czytaj