redakcja

Redakcja:

marcin gołąb – doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą dzieciom i dzieciństwu w Polsce bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Interesują go studia miejskie oraz recepcja i wykorzystanie współczesnych technologii użytkowych.

sara herczyńska – doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą polskich muzeów biograficznych.

alicja kosterska – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się politycznością literatury i kultury wizualnej, a także przemianami tożsamości górnośląskiej.

martyna miernecka – doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą historyczno-kulturowego statusu Domów Pracy Twórczej w powojennej Polsce.

ada minge – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej. Interesuje się problematyką dorastania, wielokulturowości i migracji we współczesnym kinie. Obecnie zajmuje się badaniem kobiecych narracji inicjacyjnych i ich kulturowych uwarunkowań w polskiej literaturze i filmie po 1989 roku.

Kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Wydawcy:

Stowarzyszenie Katedra Kulturywww.katedra-kultury.pl

Insytut Kultury Polskiej UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa