Partycypacja i otwartość 12/2013

dorota michalska: etos partycypacji. Paweł Althamer i prawo Innego

Od końca lat 80. partycypacja stała się na artystycznej mapie Europy jedną z głównych strategii sztuki zaangażowanej (Bishop, 2012). Powstające w tym okresie działania wspólnotowe czerpały swój impet z całej serii krytycznych refleksji na temat nowoczesności i miały stanowić odpowiedź na postępujące procesy dehumanizacji oraz reifikacji społeczeństw pod naporem agresywnej produkcji kapitalistycznej (Burzyńska, 2013). W …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

agnieszka pajączkowska: intro partycypacyjne

Partycypacja oznacza branie w czymś udziału; uczestnictwo, udział. Od niedawna pojęcie to nabrało węższego znaczenia i jest używane dla nazwania praktyk współuczestnictwa, współdecydowania, działań polegających na braniu udziału w procesach mających wpływ (mniej lub bardziej mierzalny) na rzeczywistość, które inicjowane bywają przez władze, organizacje pozarządowe, artystów lub oddolne grupy aktywistów. Zwykle dotyczy lokalnego kontekstu. Najczęściej …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

sylwia chutnik: partycypacja obywatelska w potrzasku

Status związku: to skomplikowane. Tak bym określiła swoje uczucia względem idealistycznej wizji partycypacji społecznej i światłej próby włączania jej w proces decyzyjny. Wynika to z różnicy między teoretycznym założeniem wkluczania wszelkich grup społecznych, a jego realizacją w praktyce. Nie oznacza to, że sama idea współuczestniczenia jest błędna, chodzi raczej o realia, na które składa się …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

maciej frąckowiak: oprócz rozmowy. uroki partycypacji niedeliberatywnej

Część problemu Najnowsza książka Richarda Senneta poświęcona jest w dużej części kryzysowi kooperacji, a więc zdolności do nawiązywania relacji z innymi (Senett 2013). Intrygujące, że diagnoza ta pada akurat w czasach przypływu rozmaitych programów, procedur i projektów partycypacyjnych. Można przyjąć, że wszystkie one pomyślane są jako rodzaj przeciwciała na dostrzeganą, chociażby przez amerykańskiego socjologia, atomizację …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

ewa majdecka: znowu to samo? o pozornej oczywistości słowa „partycypacja”

„Wszystko już było” – o partycypacji można powiedzieć podobnie. Liczba publikacji, badań, konferencji, wykładów, artykułów oraz wywiadów wciąż rośnie i poczucie wszechogarniającej oczywistości tego terminu może męczyć. Niby każdy wie, na czym partycypacja polega i jak ją realizować w praktyce. A jednak nieustannie okazuje się, że warto wracać do podstaw. Dzień ogłoszenia call for papers do …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

magdalena kubecka: muzeum w pięciu smakach

Dyskusje dotyczące konieczności podniesienia poziomu partycypacji społecznej oraz poprawienia jej jakości toczą się w przekonaniu, że to tędy prowadzi droga do dojrzałej demokracji. Zgoda. Jeśli jedną z najpoważniejszych barier partycypacji jest to, co można określić niskim poziomem kapitału społecznego(zob. m.in. Psyk-Piotrowska  2009, Sztompka 2007), czyli – tak jak ja to rozumiem – słabym wzajemnym zaufaniem …

Czytaj
Partycypacja i otwartość 12/2013

filip konopczyński: krótka historia kooperacji

Razem jest drugą częścią trylogii, którą autor nazywa we wstępie Homo faber. Część pierwszą wydaną po polsku w 2010 jako Etyka dobrej roboty czytać można jako świadomy zwrot od teorii do konkretu. Sennetta, autora znanego w Polsce przede wszystkim z przełomowej dla unierstyteckich środowisk krytycznych Kultury nowego kapitalizmu, dzieła opisującego dyskurs i praktyki współczesności opartej …

Czytaj
CFP Partycypacja i otwartość 12/2013

cfp: partycypacja i otwartość

„mała kultura współczesna” zaprasza do nadsyłania tekstów (do 7 stron) i innych form wypowiedzi dotyczących pojęć partycypacji i otwartości. Deadline: 27.11.2013 Adres nadsyłania: malakulturawspolczesna@gmail.com We wrześniu, na miesiąc przed referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy, na stronie Kancelarii Prezydenta RP został opublikowany raport dotyczący referendów lokalnych. Wynika z niego, że tylko 30% z nich jest …

Czytaj