Wieś 4/2015

maja dobiasz: „społeczność defaworyzowana” i „strażnicy folkloru”? antropologia współczesności w działaniu w załawie i cukrówce. raport z badań

ognisko pod świetlicą w Załawie, fot. Pola Rożek

Od 10 lat etnografki i kulturoznawcy badają wsie Broniów i Ostałówek w okolicach Szydłowca na Południowym Mazowszu. Są to miejscowości w regionie mocno doświadczonym przez przemiany gospodarcze ostatnich 25 lat, upadek przemysłu ciężkiego i problemy, z jakimi boryka się drobne rolnictwo. Zespół badawczy prowadzony przez Tomasza Rakowskiego, etnografa, autora książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia …

Czytaj