Lęk: biotechnologie 6/2013

justyna schollenberger: posthumanistyczne stworzenie (z) natury

Posthumanizm ma pomóc opisać rzeczywistość, która nagle zaczyna wymykać się tradycyjnym podziałom i kategoryzacjom. Zakłada się, że posiadają one swoje źródło w tradycji myślowej humanizmu – zadanie teraz polega na tym, by tę tradycję przemyśleć i poddać krytyce. Wtedy, mówią posthumaniści, uda się nam wypracować adekwatne narzędzia do rozumienia i interpretowania świata. W tym ponownym …

Czytaj