Przemoc 12/2014

kornelia sobczak: ciało rudego. w poszukiwaniu języka przemocy

Kamienie na szaniec to książka owiana bardzo silną legendą powstania i recepcji, można by nawet rzec – zmitologizowana i to zmitologizowana po wielokroć. Po wielokroć, ponieważ kolejne warstwy mitologizacji nakładają się na siebie, tworząc legendę „czegoś więcej niż książki”. Zręby owej mitologizacji czy też recepcji wykraczającej poza zwykłą popularność, znajdziemy już niemal natychmiast po wydaniu …

Czytaj