Wieś 4/2015

cfp: wieś

Dokumentalny film Piotra Brożka Niepamięć, którego premiera odbyła się na początku tego roku, stał się kolejnym – obok książek Jana Sowy i Andrzeja Ledera, płyty Gore – pieśni buntu i niewoli… kolektywu R.U.T.A czy spektaklu W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego – katalizatorem dyskusji nad chłopskimi korzeniami i tradycjami kultury polskiej oraz wypartymi z dominujących dyskursów doświadczeniami wyzysku, nierówności i wykluczenia ze wspólnoty narodowej mieszkańców wsi. Interesujące, zwłaszcza przy uwzględnieniu polskiej struktury społecznej, że słowo „wieśniak” i performatyw „ty wieśniaku!” wciąż pozostają określeniami o wybitnym pejoratywnym wydźwięku. Przypadająca w zeszłym roku 150. rocznica zniesienia pańszczyzny na ziemiach zaboru rosyjskiego nie doczekała się wprawdzie hucznych oficjalnych obchodów, ale ilość przedsięwzięć artystycznych, naukowych, publicystycznych poświęconych tej problematycznej spuściźnie, a także temperatura medialnych sporów wskazują, że jest to temat, w którym ogniskują się różne istotne z perspektywy współczesnego społeczeństwa problemy.

Proponując wieś jako temat najbliższej odsłony „małej kultury współczesnej” chcielibyśmy włączyć się w trwającą od dłuższego czasu debatę, a zarazem – samą tę dyskusję sproblematyzować i zastanowić się nad najbardziej rozpowszechnionymi narracjami na temat historii i kultury wsi. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy przenieść ciężar z historycznych procesów na współczesną wiejską rzeczywistość. Zapraszamy do wysyłania tekstów poświęconych zmianom zachodzącym w przestrzeni wsi, jej obyczajowości, ważnym instytucjom życia społecznego, estetyce, napięciom na linii wieś-miasto, praktykom życia codziennego mieszkańców wsi i nowym sposobom ekspresji ich  tożsamości. Interesuje nas również to, co (na pozór) znajduje się na biegunie przeciwległym do akademickich debat, czyli reprezentacje wsi tworzone przez kulturę popularną. Zakończone niedawno reality show Rolnik szuka żony również skłania do refleksji nad rozpowszechnionymi wyobrażeniami (i kliszami) na temat życia na wsi, problematyką genderową, a nawet współczesną organizacją pracy na wsi i jej charakterem.

 

Na teksty i recenzje czekamy do 20 kwietnia 2015.

redaktorka odsłony: weronika parfianowicz-vertun

redakcja „małej kultury współczesnej”: jan borowicz, wojtek moćko, agnieszka pajączkowska, weronika parfianowicz-vertun, agata zborowska

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów przeznaczonych do publikacji.

Dla autorów i autorek opublikowanych tekstów przewidziane jest honorarium.

Tematy kolejnych odsłon dostępne są na stronie „małej kultury współczesnej”.

 

fot. Jerzy Parfianowicz
fot. Jerzy Parfianowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *