Kącik Małego Naukowca

justyna stasiowska: na linii z kosmosem

Recenzja książki Earth Sound Earth Signal: Energies and Earth Magnitude in the Arts Douglasa Kahna   Podnosząc słuchawkę telefonu mówimy „tak?”. Amerykańska filozofka Avitala Ronell opisuje to zapytanie jako moment stawania się podmiotu, zrównując odebranie połączenia z przyjęciem roli odbiorcy, byciem równocześnie wyrwanym z niebytu i przyjęciem relacji podporządkowania. Jej dzieło The Telephone Book: Technology, …

Czytaj
Kącik Małego Naukowca

adam repucha: jak zatańczyć architekturę? od dyscypliny dźwięku do emancypacji słuchacza

Making The Walls Quake As If They Were Dilating With the Secret Knowledge of Great Powers, red. Michał Libera, Lidia Klein, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2012. Adepci dziedziny zwanej sound studies są dzisiaj świadkami „walki na readery”, procesu negocjowania korpusu tekstów, które miałyby się składać na ten nowy obszar refleksji. Każdy kolejny redaktor inaczej …

Czytaj
Emocje i Afekty 11/2012

adam repucha: po co słuchaczowi afekt? scream vs shout – o afektywnych potencjałach krzyku

Usiłowania Jean-Luc Nancy’ego, by zdefiniować pozycję słuchacza, można podsumować w sposób następujący: ten, kto słucha, nie myśli. Stwierdza bowiem Nancy, że słuchacz nie jest podmiotem, będącym w stanie filozofować [Nancy 2007:21-22]. Słuchać według niego to zrzec się intencjonalności, pozbyć się wypracowanej pozycji obiektywnego obserwatora, porzucić królestwo teorii i spektaklu. Ponieważ ciało słuchacza jest skrajnie otwarte …

Czytaj