Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz recenzencki

W oczekiwaniu na najnowszy numer „Kultury Współczesnej”, który – uchylmy rąbka tajemnicy – poświęcony będzie „jakości kultury”, „mała kultura współczesna” postanowiła zadać kilka pytań tym, którzy niektóre wytwory i elementy tej kultury oceniają, a więc krytykom i recenzentom. Jakie kryteria obowiązują w ocenianiu filmów, książek, wystaw, spektakli teatralnych? Co warto recenzować i czemu recenzja ma …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: adam kruk

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Przede wszystkim, recenzja jest tekstem o utworze, nie autorze, więc ego autora nie powinno jej zdominować. Recenzja ma przede wszystkim zainteresować czytelnika: filmem, jego tematem, światem, do którego ten odnosi, albo który tworzy. Osiąga się to poprzez zainteresowanie samym tekstem, dlatego …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: krzysztof kwiatkowski

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? 2. Jakie kryteria stosujesz przy ocenie recenzowanego dzieła? Chciałbym, aby moje recenzje były interesujące dla czytelnika, a jednocześnie uczciwe wobec filmu. Pisząc do mainstreamowej prasy unikam długich streszczeń, a „profesjonalne” oceny rzemiosła staram się formułować w sposób jasny, zrozumiały dla osoby zainteresowanej …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: joanna ostrowska

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja jako gatunek ewoluuje ale nie tylko w wyniku „upływu czasu”. Coraz częściej recenzenci/krytycy starają się odejść od sztywnych zasad pisania na linii: ja-dzieło. Coraz więcej tekstów krytycznych „serwowanych” także szerokiemu odbiorcy jest wzbogacana o konteksty, odwołania spoza świata filmu. Celem prymarnym …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: katarzyna bojarska

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja to dla mnie przede wszystkim umieszczenie danego tekstu kultury w szerszym kontekście, omówienie i ocena, ale zawsze w odniesieniu do tego, co dzieje się w danym polu, innych, szczególnie ważne jest dla mnie wprowadzanie kontekstów teoretycznych. 2. Jakie kryteria stosujesz …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: błażej hrapkowicz

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Wolę myśleć o recenzji jako tekście, w którym krytyk wyraża opinię, nie zaś sąd lub ocenę – te ostatnie określenia kojarzą mi się z uproszczonymi opozycjami dobre/złe, artystyczne/komercyjne etc. Przy pisaniu staram się trzymać kryteriów eseistycznych – w miarę możliwości jak najwięcej …

Czytaj
Kwestionariusz Recenzencki

kwestionariusz: michał oleszczyk

1. Jak rozumiesz gatunek, jakim jest recenzja? Jakie cele sobie stawiasz przy pisaniu recenzji? Recenzja jest dla mnie ustosunkowaniem się autora do estetycznej i moralnej wartości danego dzieła. Moim głównym celem jest jak najdokładniejsze odczytanie filmu i wpisanie go w kontekst współczesnej mu kultury. 2. Jakie kryteria stosujesz przy ocenie recenzowanego dzieła? Estetyczna spójność jest …

Czytaj